Remember me?

Recent Posts by Milorad Ostojic

Dodavanje teksta na dokumentima

Ukoliko želite da dokumentima koja se generišu prilikom kreiranja bilo kog aranžmana dodate tekst koji odgovara vašoj aganciji možete vrlo lako uraditi. Izaberite na glavnom meniju "Podešavanja" zatim tab "Podešavanja" i podtab "Šabloni dokumenata".

Otvara vam se nova strana gde su vam izlistani tekstovi svih šablona koje ste do sada kreirali. Klikom na dugme "Dodaj šablon" otvara vam se novi prozor u kome birate za koji dokument želite da napišete tekst. Za svaki dokument možete da kreirate samo jedan tekstualni šablon.

Ukoliko želite da se unutar teksta koji pišete automatski povlače informacije kao na primer ime vaše agencije, ime agencije organizatora putovanja ili neke ostale promenljive koje su ponuđene, dovoljno je da samo unutar teksta koji pišete ubacite tag koji je napisan iznad polja za unos teksta (npr. @agency_name).

Kada napišete tekst kliknite dugme "Sačuvaj" i tekst koji ste napisali biće prikazivaće se na svakom dokumentu tog tipa. Kada pristupite samom dokumentu klikom na dodati tekst možete menjati tekst samo za konkretno taj dokument kojem ste pristupili i izmeniti ga. U ovom slučaju tagovi neće raditi.

Povezivanje sa drugim agencijama

Nakon što pristupite ETM servisu vaša agencija može da kontroliše konekciju sa drugim agencijama unutar ETM servisa.

Napomena: ETM podrazumeva da sa svakom agencijom sa kojom ste se povezali unutar ETM sistema imate sklopljen ugovor o subagentri.

Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Partnerstvo" , gde vam se otvarju nova tri podtaba.

 • Subagenti - na ovoj stranici upravljate konekcijom sa vašim subagencijama, prikazuju vam se tri stvake: Aktivni, Nepovezani i Na čekanju.
  Tab "Aktivni" prikazuje sve subagencije sa kojima je vaša agencija povezana u sistemu. Klikom na neku od agencija otvara vam se novi prozor koji vam omogućava podešavanja prema željenoj agenciji, detaljnije o ovim podešavanjim možete pročitati na stranici Dodeljivanje kapaciteta subagencijama.
  Tab "Nepovezani" vam prikazuje sve ostale agencije u sistemu koje nisu vaš subagent, ovde vam se takođe omogućuje da pozovete te agencije da postanu vaš subagent. Ukoliko ih pozovete njima se šalje mail sa porukom da želite da ta agencija postane vaš subagent i preko ETM servisa bude u mogućnosti da prodaju vaše kapacitete. Pored agencija ovde možete da pozovete i marketere koji su u sistemu kako bi mogli da promovišu vaše ponude na različitim portalima.
  Nakon što nepovezane agencije pozovete one se premeštaju i možete ih videti pod tabom "Na čekanju". Kada agencija koju ste pozvali prihvati vaš poziv briše se i ove liste i prelazi u aktivne subagente.
  Svakoj novoj agenciji morate dodeliti pravo da vidi vaše kapacitete.
 • Superagenti -  Kao i sa subagentima ovaj tab prikazuje superagente, tj. organizatore putovanja koji se nalaze u sistemu.
  Tab "Aktivni" prikazuje sve agencije sa kojima ste već povezani, kojima ste vi subagent. Klikom na neku od agencija prikazuju vam se svi ugovori koje ste do sada kreirali za tu agenciju.
  Tab "Nepovezani " vam prikazuje sve ostale agencije u sistemu koje nisu vaš superagent, ovde vam se takođe omogućuje da pozovete te agencije da postanu vaš superagent. Ukoliko ih pozovete njima se šalje mail koji ih poziva da se povežete putem ETM servisa i omoguće vam da prodajte njihove kapacitete.
  Nakon što nepovezane agencije pozovete one se premeštaju i možete ih videti pod tabom "Na čekanju". Kada agencija koju ste pozvali prihvati vaš poziv briše se i ove liste i prelazi u aktivne superagente.
 • Spoljni subagenti - Ova stranica vam omogućava da vi uneste agencije koje su vaši subagenti a koji nisu unutar ETM sistema. Prilikom kreiranja ugovora u polju "Ko plaća" birate "Spoljna agencija" i odaberete spoljnu agenciju. Kada ih unesete, vi ste u mogućnosti da kreirate ugovore za termine koje su te agencije prodale za vas i na taj način imate uvid u sve vaše ugovore, čak i one koje su kreirale agencije koje nisu u sistemu.
  Takođe možete pozvati spolje agencije da pristupe ETM servisu i na taj način unaprede i olakšaju i vaše i svoje poslovanje.

Dodeljivanje kapaciteta subagencijama

Vaša agencija kao organizator putovanja ima potpunu kontrolu nad vašim subagentima i načinom koje kapacitete i na koji način želite da im omogućite.

Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Partnerstvo" podtab "Subagenti". Prikazaće vam se lista svih vaših subagenta u sistemu.

 • Klikom na željenu agenciju pristupate podešavanju za tu agenciju.
 • Pod tabom "Detalji" možete videti osnovne podateke o agenciji i dodeliti im proviziju koju ostvaruju na prodaju vaših kapaciteta. Takođe ovde možete i da suspendujete agenciju tj. da joj zabranite dalju prodaju vaših kapaciteta, svi ugovori kreirani do tada od strane suspendovane agencije ostaju vidljivi.
 • Na tabu "Dozvole" birate koje kapacitete želite da agencija vidi i na koji način. Klikom na državu uključuju se ili isključuju svi kapaciteti unutar te države, klikom na grad uključuju se ili isključuju svi kapaciteti unutar tog grada i klikom na svaki objekat posebno uljučuje se ili isključuje njegova vidljivost. I zadnja stvaka unutar tabele omogućuje da odaberete da li će subagencija da vidi kapacitete zbijeno ili normalno. Ukoliko uključite ovu opciju subagent neće imati uvid koliko se slobodnihi soba nalazi unutar objekta već samo da li ima još slobodno i tako sve dok i zadnja ista soba ne postane zauzeta, tek tada termin postaje zauzet.
 • Tab "Transkajcije" vidite sve uplate te agncije so sada prema vašoj agenciji.
 • I tab "Ugovori" prikazuje sve ugovore koje je ta agencije kreirala za vas.

Upravljanje upitima sa widgeta

Kada ste postavili widget na sajt on je dostupan svim posetiocima da direktno sa njega šalju upite za željeni termin. Svaki poslat upit se prosleđuje vašoj agenciji unutar ETM servisa. U svakom trenutku vi možete da pristupite tim upitima, kontaktirate klijenta i kreirate aranžman ili rezervaciju u zavisnoti od njegovih želja.

 • Kliknite na ikonicu na glavnom meniju "Podešavanja", tab "Rezervacije" zatim pod tab "Upiti". Prikazaće vam se tabela sa svim upitima poslatim sa widgeta koji predstavljaju vaše kapacitete.
 • Za svaki upit predviđeno je da korisnik unese samo osnovne podatke na koje vaš agent može da ga kontaktira i dogovori i potvrdi željeni aranžman, da ne bi došlo do kreiranja aranžmana sa lažnih upita.
 • Pored svakog upita nalaze se ikonice koje vam omogućuju da kreirate aranžman, automatski vas vodi na kreiranje aranžmana za termin i vilu za koju je upit poslat, gde dalje standardno kreirate aranžman, omogućuje da kreirate rezervaciju, automatski vam na "semaforu" kreira rezervaciju i zauzima konkretan termin sa upita u naredna 24 sata, i omogućuje vam da odbacite upit ukoliko klijent odustane ili se potvrdi da su podaci klijenta lažni.

Recent Comments by Milorad Ostojic

No comments by Milorad Ostojic yet.