Remember me?

Dodavanje teksta na dokumentima

Ukoliko želite da dokumentima koja se generišu prilikom kreiranja bilo kog aranžmana dodate tekst koji odgovara vašoj aganciji možete vrlo lako uraditi. Izaberite na glavnom meniju "Podešavanja" zatim tab "Podešavanja" i podtab "Šabloni dokumenata".

Otvara vam se nova strana gde su vam izlistani tekstovi svih šablona koje ste do sada kreirali. Klikom na dugme "Dodaj šablon" otvara vam se novi prozor u kome birate za koji dokument želite da napišete tekst. Za svaki dokument možete da kreirate samo jedan tekstualni šablon.

Ukoliko želite da se unutar teksta koji pišete automatski povlače informacije kao na primer ime vaše agencije, ime agencije organizatora putovanja ili neke ostale promenljive koje su ponuđene, dovoljno je da samo unutar teksta koji pišete ubacite tag koji je napisan iznad polja za unos teksta (npr. @agency_name).

Kada napišete tekst kliknite dugme "Sačuvaj" i tekst koji ste napisali biće prikazivaće se na svakom dokumentu tog tipa. Kada pristupite samom dokumentu klikom na dodati tekst možete menjati tekst samo za konkretno taj dokument kojem ste pristupili i izmeniti ga. U ovom slučaju tagovi neće raditi.

Comments are closed.