Remember me?

Dodeljivanje kapaciteta subagencijama

Vaša agencija kao organizator putovanja ima potpunu kontrolu nad vašim subagentima i načinom koje kapacitete i na koji način želite da im omogućite.

Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Partnerstvo" podtab "Subagenti". Prikazaće vam se lista svih vaših subagenta u sistemu.

  • Klikom na željenu agenciju pristupate podešavanju za tu agenciju.
  • Pod tabom "Detalji" možete videti osnovne podateke o agenciji i dodeliti im proviziju koju ostvaruju na prodaju vaših kapaciteta. Takođe ovde možete i da suspendujete agenciju tj. da joj zabranite dalju prodaju vaših kapaciteta, svi ugovori kreirani do tada od strane suspendovane agencije ostaju vidljivi.
  • Na tabu "Dozvole" birate koje kapacitete želite da agencija vidi i na koji način. Klikom na državu uključuju se ili isključuju svi kapaciteti unutar te države, klikom na grad uključuju se ili isključuju svi kapaciteti unutar tog grada i klikom na svaki objekat posebno uljučuje se ili isključuje njegova vidljivost. I zadnja stvaka unutar tabele omogućuje da odaberete da li će subagencija da vidi kapacitete zbijeno ili normalno. Ukoliko uključite ovu opciju subagent neće imati uvid koliko se slobodnihi soba nalazi unutar objekta već samo da li ima još slobodno i tako sve dok i zadnja ista soba ne postane zauzeta, tek tada termin postaje zauzet.
  • Tab "Transkajcije" vidite sve uplate te agncije so sada prema vašoj agenciji.
  • I tab "Ugovori" prikazuje sve ugovore koje je ta agencije kreirala za vas.

Comments are closed.