Remember me?

Kreiranje aranžmana

Na grafičkom prikazu kapaciteta odaberite slobodan period za koji želite da kreirate aranžman. Klikom na željeni period dobijate prozor sa informacijama i cenama za taj period, klikom na dugme "Dodaj aranžman" otvara vam se novi prozor gde unosite detalje o aranžmanu.

 • Prvo klikom na datume termina možete korigovati datum polaska i dolaska ali samo za samo uokvirene datume su postoje definisane cene tako da ako uneste neke druge datume moraćete ručno da unosite cene. Naravno ukoliko agencija prodaje aranžmane drugih agencija datumi i cene se ne mogu menjati.
 • Zatim unesite sve detalje vezane za aranžman, izaberite vrstu usluge, i tip aranžmana, i popuste, takođe možete dodati dodatne usluge i troškove koje se uključuju u ukupnu cenu. Od tipa aranžmana zavisi računanje cena.
  Ukoliko izaberete "Cena po osobi sa prevozom" podrazumeva se da je u cenu uračunat i prevoz i prevoz se ne naplaćuje, ukoliko izaberete "Najam apartmana" cena koju ste uneli se ne menja promenom broja putnika,  i "Cena po osobi" znači da svaki putnik plaća unetu cenu i ukupna cena zavisi od broja putnika.
 • Možete izabrati da li aranžman plaća privatno lice, pravno lice ili agencija koja nije u sistemu, plaćanje spoljne agencije se bira ukoliko agencija koja nije u sistemu napravi aranžman za vas i vi taj aranžman možete uneti u sistem popuniti sve podatke i samo odabrati ovu vtstu plaćanja gde je već i uračunat procenat koji spoljna agencija zadržava.
 • Nakon toga unosite podatke o putnicima, možete dodati koliko god želite putnika, potrebno je da uneste obavezna polja, jednog od putnika morate postaviti kao kontakt osobu i za tog putnika kontakt podaci su obavezni da se unesu.
  Takođe za svaku osobu unosite podatke o prevozu, ukoliko je organizovani prevoz autobusom, cene se automataski upisuju iz prethodno unesenih cena prevoza za unete destinacije.
 • Nakon što uneste sve putnike, ukoliko želite možete dodeliti status (boju) ugovoru ina taj način kasnije lakše pronaći ili sortirati ugovore po vašim internim kriterijumima.
 • Nakon što ste uneli sve potrebne podatke i proverili, klikom na dugme "Izračunaj" izračunava vam se ukupna cena i cena za svakog putnika i ukoliko je sve uredu možete kreirati aranžman, "na 24 sata" ukoliko klijent nije platio avans ili možete na dugme "Dodaj" kreirati kreirati aranžman ukoliko je avans plaćen.
 • Aranžman je kreiran i na "Semaforu" je zauzeo svoj termin, klikom na kreiran aranžman možete izmeniti podatke o aranžmanu, možete dodati uplate i možete pristiputi svim dokumentima vezanim za taj aranžman.

Comments are closed.