Remember me?

Kreiranje sobe

Kada kreirate smeštajni objekat potrebno je definisati sobe unutar tog objekta. Prilikom unošenja prve sobe u toj regiji potrebno je da odradite sledeće korake:

  • Unesete šablon termina za sobe, ovo je potrebno definisati samo jednom na početku sezone. Klikom na ikonicu "Podešavanja" na glavnom meniju, zatim izaberite tab "Podešavanja - Šabloni za sobe". Unesite sve termine za koje je moguće izdavanje sobe i za koje ćete kasnije definisati cene.
  • Sledeći korak je da se vratite da početnu stranicu "Semafor" izaberete željeni smeštajni objekat i klikom na "+" dugme sa desne strane dodate sobu željenom objektu. Otvara vam se prozor gde definišete sobu, kada dodajete prvu sobu u objektu primetićete da u polju "Ista kao" ne možete ništa da izaberete, jer  u objektu trenutno ne postoje kreirane sobe.
  • Nakon što ste uneli podatke izaberite šablon koji ste prethodno kreirali baš za taj smeštaj objekat ili regiju kojoj objekat pripada i unesite cene za svaki mogući termin koji ste uneli. Cene mogu sadržati deo u dinarima i deo u evrima isto tako mogu sadržati samo jednu od ponuđenih. Možete izabrati da li se cena odnosi na normalanu cenu ili neki akcijski popust, takođe možete izabrati za koji tip aranžmana se cene odnose.
    Cene definišete jednom na početku sezone i prilikom kreiranja aranžmana tokom cele sezone cene se automatski povlače iz šablona i drastično vam smanjuju vreme kreiranja aranžmana.
  • Kada ste kreirali prvu sobu u željenom objektu dalje kreiranje soba sa istim karakteristikma je vrlo brzo i jednostavno, samo u polju "Ista kao" izaberete sobu sa istim karakteristika kao ona koju kreirate i informacije i cene se automatski učitavaju.

Comments are closed.