Remember me?

Agencije posrednici

 Easy Travel Manager vam omogućuje:

 

 • Potpuno besplatno korišćenje servisa za sve agencije koje nemaju svoje smeštajne kapacitete.
 • Olakšanu prodaju i lakše pronalaženje traženih ponuda
  Svi smeštajni kapaciteti svih organizatora putovanja čije vi ponude prodajete grafički su vam prikazani na jednom mestu.
  Imate uvid u realnom vremenu u zauzetost kapaciteta i direktno možete kreirati aranžman bez bilo kakvih kontakta sa organzatorima putova što drastično smanjuje vreme i pojednostavljuje proces kreiranja aranžmana. Nema više potrebe za odlaskom na sajtove svih agencija organizatora putovanja, zvanja telefonom, slanja dokumenta.
  Pomoću filtera lako možete odabrati da vam se prikazuju ponude samo željene agencije ili samo željeni tipovi smeštaja.
 • Kompletno vođenje agencije
  ETM je kompletno rešenje za vođenje turističke agencije. Svi procesi rada su automatizovani što omogućava efikasnije upravljanje dokumentima i smanjenu mogućnost grešaka.
  Uvidom u trenutno realno stanje smeštajnih kapaciteta se onemogućava overbooking.
  Servis omogućava lako kreiranje i upravljanje aranžmanоm direktno sa „semafora”, praćenje finansija, izveštaje o poslovanju, prikaz statistike prodaje za odabrani vremenski period i za odabrane smeštajne kapacitete, uvid u dugovanja klijenata i subagenata, kao i automatsko generisanje roomig lista, lista za prevoz i svih propratnih dokumenata.
 • Web based servis
  ETM je potpuno web orijentisan, dostupan 24/7, bez instalacije − sve što je potrebno su računar i internet konekcija. Sistem je obezbeđen, sigurnost i privatnost podataka su zagarantovani, kao i efikasna tehnička podrška. Ovo Vam omogućava poslovanje bez zastoja i uklanjanje problema bez čekanja izlaska tehničke podrške na teren.U trenutku pristupa obezbeđena je besplatna obuka i incijalni unos vaših podataka.

 

Pogledajte detaljno sve pogodnosti servisa: