Remember me?

Marketeri

  •  Trenutni pristup postojećoj mreži agenata
Pristupom u našu Easy Travel Manager mrežu dobijate pristup svim organizatorima putovanja čije ponude možete da promovišete. Time možete trenutno da krenete da monetizujete svoj postojeći saobraćaj ili da krenete da pravite novi affiliate portal.

Kada postanete deo naše mreže imate potpunu slobodu da birate sa kojim oragnizatorom putovanja i na koji način ćete sarađivati, tako da vam nisu potrebne nikakve prethodna poznanstva niti veze u turističkoj industriji. Isto kao što vi možete da pozovete agenciju u partnerski odnos, tako i agencija može da inicira uspostavljanje partnerskog odnosa sa vama.

Kao marketer u našoj mreži imate potpunu slobodu da birate koje smeštajne objekte želite da promovišete na vašim portalima.

  • Monetizacija
Vi kao marketer u našoj mreži naplaćivaćete vaše usluge na osnovu prodatog aranžmana, dobijate procenat za svaki upit koji je kreiran preko vašeg sajta od kojeg je agencija napravila aranžman.

Taj procenat je fiksni i unapred ga odredjuje organizator putovanja, on uglavnom iznosi 10% od vrednosti aranžmana. Svaki organizator putovanja je unapred odredio procenat koji daje marketerima i vi pre odabira ponude koju želite da promovišete imate uvid koliki je taj procenat.

Omogućen je detaljan uvid u tok upita, tako da imate uvid od kojih upita su kreirani aranžmani i kolika je vaša zarada.

Plaćanje se vrši direktno od strane organizatora putovanja, naš sistem nije posrednik pri plaćanju, on vam samo pruža uvid kolika su vaša potraživanja prema organizatorima putovanja.

Korišćenje naše Easy Travel Manager mreže za marketere je potpuno besplatno a troškove snosi organizator putovanja. 

  •  Jednostavnost mreže
Za korišćenje Easy Travel Manager mreže nije potrebno nikakvo tehničko znanje, mreža funkcioniše preko sistema widgeta. Potrebno je samo napraviti widget i postaviti samo jednu liniju koda na svoj portal. Postavljanjem widgeta na vaš sajt posetioci dobijaju mogućnost da krenu u proces kreiranja aranžmana direktno sa vašeg sajta, a ceo proces rezervacije obavlja organizator putovanja, tako da je dovoljno da vi kao marketer samo postavite željeni widget na svoj portal.

Postoji nekoliko vrsta widgeta:

Widget za pojedinačni smeštajni objekat - odaberete najaktivnije objekte i postavite na vaš portal ili uz pomoć ovog widgeta možete veoma brzo da podignete ceo portal sa ponudama objekata koje ste izabrali. (screenshot)

Search widget - omogućuje posetiocu vašeg portala da sam definiše kriterijume pretrage

Semafor widget - industrijski standard, opšte prihvaćen način prikazivanja zauzetosti kapaciteta, praktičan i za krajnjeg korisnika, jer mu omogućava da na jednom mestu ima uvid sobodnih mesta više soba, vila, gradova, država.

Ukoliko zadati smeštajni objekat nije dostupan u odrećenom vremenskom periodu sistem će ponuditi slične dostupne objekte u željenom vremenu periodu, sličnog cenovnog ranga i geografskog položaja i na taj način pokušati da maksimizuje prodaju.

  •  Detaljna statistika svakog widgeta
Omogućeno je praćenje konverzija izmedju pregleda i postavljanja upita i praćenje konverzija izmedju postavljanja upita i aranžmana, na taj način ima se uvid u uspešnost svakog widgeta na osnovu kojeg se može odrediti koji su widgeti isplativiji.

Praćenje pregleda svakog widgeta po:

vremenskom periodu, u kojim vremenskim intervalima je veći conversation rate (konverzija)

agenciji - može da vidi koji widgeti koje agencije više prodaju i da na taj način maksimizuje svoj profit.

  •  Potpuna kontrola i podesivost widgeta nezavisno od organizatora putovanja
Prilikom kreiranja widgeta postoje predefinisane teme widgeta koje jednim klikom daju widgetu elegantan grafički dizajn.

U slučaju da se predefinisane teme ne uklapaju sa izgledom sajta ili marketer želi da napravi jedinstevn izgled postoje opcije menjanja stilova, i to:

Basic opcije koja sadrži - preko grafičkog editora možete da promenite  izgled bez znanja html-a i css-a.

Advanced - omogućuje podešavanje svih css i html elementa.

Takođe postoji mogućnost menjanja informacija koje se prikazuju na widgetu, tako da widget može da sadrži galeriju slika, tabelani cenovnik po terminima ili samo tabelarni prikaz bez slika.

Svi elementi widgeta mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, i dimenzije widgeta su potpuno podesive.

Tokom menjanja bilo kojih elemanata i izgleda widgeta postoji preview koji vam prikazuje trenutni izled widgeta.

Ceo widget je napravljen u iframe-u, tako da  nece doći u konflikt sa postojećim sajtom na koji se widget postavi.

Ukoliko želite u okviru widgeta moguće je postaviti link za backlinking van iframea.