Remember me?

Video uputstva

Prilikom prvog pristupa ETM servisu podaci o vašoj agenciji su unešeni i vaši podaci kao korisnika,  pre nego što se krene sa prodajom aranžmana potrebno je odraditi još nekoliko inicijalnih unosa:

 • Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Podešavanja" zatim u pod meniju izaberite tab "Podešavanja - Vremenska zona" i postavite odgovarajuću vremensku zonu.
 • Na istom meniju podešavanja izaberite tab "Podešavanja - Banke" i unesite imena i račune svih banaka sa kojima vaša agencija sarađuje.
 • Zatim izaberite tab "Podešavanja - Predstavnici" i unesite imena i kontakt podatke vaših predstavnika u turističkim destinacijma vaše agencije.
 • Sledeći korak je dodavanje destinacije. U prvo polje se unese naziv grada a Google ponudi odabir grada i automatski povuče koordinate i kojoj regiji i državi pripada izabrani grad. Čekiranjem dugmića pored ispisanih regija moguće je promeniti izabranu regiju. U slučaju da Google ne prepoznaje unet grad tada se ime grada upiše ručno a u polju X koordinata se na mapi pronadje grad i označi. U polju Naziv regije pronadje se regija kojoj pripada unet grad a svi ostali podaci se automatski ispisuju. Unete države, destinacije i gradovi su rasporedjeni u tabovima. Jednostavnim premeštanjem gradova u okviru regije je moguće izmeniti mesta gradova i po želji im promeniti redosled ispisa na dashboardu.
 • Tipovi soba unose se na opciji Dodaj tip sobe. Zatim se na padajućem meniju izabere vrsta smeštaja, broj kreveta, pogled iz sobe a puno ime tipa sobe je moguće ručno uneti (npr.superior). Na pregledu svih tipova soba postoji opcija za edit i brisanje unetih tipova soba.
 • Šabloni za sobe se dodaju klikom na opciju dodaj šablon. U otvorenoj formi unese se šablon, izabere se početni i krajnji datum smene za smeštaj u fiksnom zakupu. Na padajućem meniju se izabere na koliko dana su smene i nakon čega sistem automatski generiše sve datume. Ukoliko za sve objekte nisu isti termini potrebno je da definišete sve šablone i nazovete ih različito kako biste ih primenjivali na različitim objektima.
 • Vile se unose klikom opciju dodaj vilu nakon čega se otvara forma za unos vile. Izabere se država, grad, unese se predstavnik i datumi od datuma prve do datuma poslednje smene bez preklapanja. Unesu se svi podaci o objektu i dodaju se slike vile. Na padajućem meniju se izabere prevoz, gde je primarni prevoz onaj koji će prvi biti ponuđen prilikom kreiranja aranžmana a prevoz se odnosi na ostale mogućnosti prevoza do vile koja se unosi. Nakon unosa vile na pregledu svih vila u produžetku izabrane vile na ikonici U unose se uzrasti po kojima se formiraju cene za vilu. Redosled unosa uzrasta je redosled prikaza cena po uzrastima u aranžmanu.
 • Nakon unosa svake nove destinacije potrebno je da uneste cene prevoza za tu destinaciju. U glavnom meniju klikom na ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Podešavanja - Cene prevoza" dobijate polja za unos cena prevoza. Dodajte zonu polaska prevoza i zatim unesite cene za sve nove destinacije koje ste uneli, svaka nova destinacija se automatski prikazuje u tabeli vi treba samo da unesete cene za zone iz koji postoji prevoz do konkretne destinacije.

 

Kada kreirate smeštajni objekat potrebno je definisati sobe unutar tog objekta. Prilikom unošenja prve sobe u toj regiji potrebno je da odradite gore navedene korake:

 • Nakon što ste uneli podatke za prvu sobu izaberete šablon koji ste prethodno kreirali baš za taj smeštaj objekat ili regiju kojoj objekat pripada i unesite cene za svaki mogući termin koji ste uneli. Cene mogu sadržati deo u dinarima a i deo u evrima isto tako mogu sadržati samo jednu od ponuđenih. Možete izabrati da li se cena odnosi na normalnu cenu ili neki akcijski popust, takođe možete izabrati za koji tip aranžmana se cene odnose. Označite da li je moguće odobriti provizije i popuste po uzrastima.
  Cene definišete jednom na početku sezone i prilikom kreiranja aranžmana tokom cele sezone cene se automatski povlače iz šablona i drastično vam smanjuju vreme kreiranja aranžmana.
 • Svaku narednu sobu moguće je dodati direktno sa semaforskog prikaza kapaciteta. Izaberete željeni smeštajni objekat i klikom na "+" dugme ispod prve sobe dodate sobu željenom objektu. Otvara vam se prozor gde definišete sobu, kada dodajete drugu sobu u objektu primetićete da u polju "Ista kao"i "Preuzmi cene od" možete da izaberete automatsko povlačenje podataka od prve sobe što olakšava unos, cene se automatski učitavaju.

 

Na grafičkom prikazu kapaciteta odaberite slobodan period za koji želite da kreirate aranžman. Klikom na željeni period dobijate prozor sa informacijama i cenama za taj period, klikom na dugme "Dodaj aranžman" otvara vam se novi prozor gde unosite detalje o aranžmanu.

 • Prvo klikom na datume termina možete korigovati datum polaska i dolaska ali samo za uokvirene datume gde postoje definisane cene tako da ako uneste neke druge datume moraćete ručno da unosite cene. Naravno ukoliko agencija prodaje aranžmane drugih agencija datumi i cene se ne mogu menjati.
 • Zatim unesite sve detalje vezane za aranžman, izaberite vrstu usluge, i tip aranžmana, i popuste, takođe možete dodati dodatne usluge i troškove koje se uključuju u ukupnu cenu. Od tipa aranžmana zavisi računanje cena.
  Ukoliko izaberete "Cena po osobi sa prevozom" podrazumeva se da je u cenu uračunat i prevoz, i prevoz se ne naplaćuje, ukoliko izaberete "Najam apartmana" cena koju ste uneli se ne menja promenom broja putnika,  i "Cena po osobi" znači da svaki putnik plaća unetu cenu i ukupna cena zavisi od broja putnika.
 • Možete izabrati da li aranžman plaća privatno lice, pravno lice ili agencija koja nije u sistemu, plaćanje spoljne agencije se bira ukoliko agencija koja nije u sistemu napravi aranžman za vas i vi taj aranžman možete uneti u sistem popuniti sve podatke i samo odabrati ovu vrstu plaćanja gde je već i uračunat procenat koji spoljna agencija zadržava.
 • Nakon toga unosite podatke o putnicima, možete dodati koliko god želite putnika, potrebno je da uneste obavezna polja, jednog od putnika morate postaviti kao kontakt osobu i za tog putnika kontakt podaci su obavezni da se unesu.
  Takođe za svaku osobu unosite podatke o prevozu, ukoliko je organizovani prevoz autobusom, cene se automataski upisuju iz prethodno unesenih cena prevoza za unete destinacije.
 • Nakon što uneste sve putnike, ukoliko želite možete dodeliti status (boju) ugovoru i na taj način kasnije lakše pronaći ili sortirati ugovore po vašim internim kriterijumima.
 • Nakon što ste uneli sve potrebne podatke i proverili, klikom na dugme "Izračunaj" izračunava vam se ukupna cena i cena za svakog putnika i ukoliko je sve uredu možete kreirati aranžman, "na 24 sata" ukoliko klijent nije platio avans ili možete na dugme "Potvrdi" kreirati kreirati aranžman ukoliko je avans plaćen.
  Ukoliko vam dugme "Dodaj" i dalje ostaje neaktivno i ako ste uneli sva potrebna polja to znači da ste nakon izračunavanja cene promenili neke podatke i potrebno je ponovo da kliknete na dugme "Izračunaj" pre nego što možete da dodate aranžman.
 • Aranžman je kreiran i na "Semaforu" je zauzeo svoj termin, klikom na kreiran aranžman možete izmeniti podatke o aranžmanu, možete dodati uplate i možete pristupiti svim dokumentima vezanim za taj aranžman.

 

Klikom na željeni aranžman na "semaforu" možete videti osnovne informacije o tom aranžmanu i možete pristupiti dokumentima vezanim za taj ugovor i uneti uplate. Na tabu "Zaduženja i uplate"  možete videti sve uplate do tog trenutka, preostalo zaduženje i uneti novu uplatu.

 • Klikom na dugme "+" možete uneti uplatu i odabrati tip uplate, za svaku uplatu možete uneti i broj fiskalnog računa za tu uplatu.
 • Unosom svake uplate u tabu "Dokumenta" vam se kreira račun za tu uplatu.
 • Ukoliko izaberete plaćanje čekom otvara vam se novi prozor na kome birate banku i unosite podatke o čeku, ukoliko klijent uplaćuje više čekova možete ih dodati na ikonicu "+".
 • Zatim na glavnom meniju izaberite "Kasa" i tab "Čekovi" gde možete da vidite sve čekove i njihovo trenutno stanje koje ovde možete da promenite. Na podtabu specifikacija prikazju vam se svi čekovi koji koji se puštaju na izabrani datum i gornjem desnom uglu možete veoma lako odštampati specifikaciju za sve čekove izabrane banke.

 

Nakon što pristupite ETM servisu vaša agencija može da kontroliše konekciju sa drugim agencijama unutar ETM servisa.

Napomena: ETM podrazumeva da sa svakom agencijom sa kojom ste se povezali unutar ETM sistema imate sklopljen ugovor o subagentri.

Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Komitenti" zatim u podmeniju izaberete "Subagenti" , gde vam se otvaraju nova tri podtaba.

 • Subagenti - na ovoj stranici upravljate konekcijom sa vašim subagentima, prikazuju vam se tri stavke: Aktivni, Nepovezani i Na čekanju.
  Tab "Aktivni" prikazuje sve subagencije sa kojima je vaša agencija povezana u sistemu. Klikom na neku od agencija otvara vam se novi prozor koji vam omogućava podešavanja prema željenoj agenciji, detaljnije o ovim podešavanjim možete pročitati na stranici Dodeljivanje kapaciteta subagencijama.
  Tab "Nepovezani" vam prikazuje sve ostale agencije u sistemu koje nisu vaš subagent, ovde vam se takođe omogućuje da pozovete te agencije da postanu vaš subagent. Ukoliko ih pozovete njima se šalje mail sa porukom da želite da ta agencija postane vaš subagent i preko ETM servisa bude u mogućnosti da prodaje vaše kapacitete. Pored agencija ovde možete da pozovete i marketere koji su u sistemu kako bi mogli da promovišu vaše ponude na različitim portalima.
  Nakon što nepovezane agencije pozovete one se premeštaju i možete ih videti pod tabom "Na čekanju". Kada agencija koju ste pozvali prihvati vaš poziv briše se i ove liste i prelazi u aktivne subagente.
  Svakoj novoj agenciji nakon povezivanja dodeljujete pravo da vidi vaše kapacitete.
 • Organizatori Kao i sa subagentima ovaj tab prikazuje turoperatore, tj. organizatore putovanja koji se nalaze u sistemu.
  Tab "Aktivni" prikazuje sve agencije sa kojima ste već povezani, kojima ste vi subagent. Klikom na neku od agencija prikazuju vam se svi ugovori koje ste do sada kreirali za tu agenciju.
  Tab "Nepovezani " vam prikazuje sve ostale agencije u sistemu koje nisu vaš organizator, ovde vam se takođe omogućuje da pozovete te agencije da postanu vaš organizator. Ukoliko ih pozovete njima se šalje mail koji ih poziva da se povežete putem ETM servisa i omoguće vam da prodajte njihove kapacitete.
  Nakon što nepovezane agencije pozovete one se premeštaju i možete ih videti pod tabom "Na čekanju". Kada agencija koju ste pozvali prihvati vaš poziv briše se sa ove liste i prelazi u aktivne organizatore.
 • Spoljni komitenti - Ova stranica vam omogućava da vi uneste agencije koje su vaši subagenti ili organizatori a koji nisu unutar ETM sistema. Kada ih unesete, vi ste u mogućnosti da unesete detalje, specificirate provizije i na taj način imate uvid u sve vaše ugovore, čak i one koje su kreirale agencije koje nisu u sistemu.
  Takođe možete pozvati spoljne agencije da pristupe ETM servisu i na taj način unaprede i olakšaju i vaše i svoje poslovanje.

 


Vaša agencija kao organizator putovanja ima potpunu kontrolu nad vašim subagentima i načinom koje kapacitete i na koji način želite da im omogućite.

Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Komitenti" zatim podmeni "Subagenti". Prikazaće vam se lista svih vaših subagenata u sistemu.

 • Klikom na željenu agenciju pristupate podešavanju za tu agenciju.
 • Pod tabom "Detalji" možete videti osnovne podatke o agenciji. Tab "Dozvole" je podeljen u tri podtaba "Vile", "Hoteli" i "Ture" i čekiranjem države, regije, grada i vile omogućavate subagentu uvid u dodeljen kapacitet. Vi određujete na koji način će se dodeljeni kapacitet prikazivati subagentu, da li želite da ga prikažete kao zbijen čaršav gde neće imati uvid u brojčano stanje soba ili kao raširen čaršav gde su prikazane sve smeštajne jedinice. Takođe ovde možete i da suspendujete agenciju tj. da joj zabranite dalju prodaju vaših kapaciteta, svi ugovori kreirani do tada od strane suspendovane agencije ostaju vidljivi. Ukoliko uključite opciju zbijenog čaršava subagent neće imati uvid koliko se slobodnihi soba nalazi unutar objekta već samo da li ima još slobodnih soba tog tipa i tako sve dok i zadnja ista soba ne postane zauzeta, tek tada termin postaje zauzet.
 • Tab "Transakcije" vidite sve uplate te agencije do sada prema vašoj agenciji.
 • I tab "Ugovori" prikazuje sve ugovore koje je ta agencije kreirala za vas.
 • U tabu "Provizije" dodeljujete provizije subagentima, standardne, posebne, po vrstama usluga i valutama.

 


Ukoliko želite da napravite potpuno podesiv widget koji možete postaviti na bilo koju web stranicu i koji predstavlja tabelarni prikaz vaših kapaciteta u željenom objektu za koji pravite widget. Svi posetioci stranice na kojoj postavite widget mogu da kreiraju upit za željeni termin koji vaš agent dalje obrađuje u potencijalnu rezervaciju ili ugovor.

 • Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Dodaci" i u desnom uglu kliknite na plavo dugme "Dodaj dodatak".
 • Otvoriće vam se novi prozor u kojem možete da podešavate izgled vašeg widgeta. Prvo izaberite koji tip widgeta želite, "Hotel", "Čaršav" ili "Pretraga".
  Hotel widget predstavlja objekat koji ste izabrali i prikazuje sve kapacitete unutar tog objekta.
  Čaršav widget vam omogućuje da izaberete grad ili regiju i prikazuje sve hotele i njihove kapacitete unutar izabranog grada ili regije.
  Pretraga widget omogućuje da korisnik postavi kriterijume i pretraži sve vaše kapacitete i pronađe one koji odgovarju zadatim kriterijumima.
 • Prilikom kreiranja bilo kojeg widgeta možete uneti web adresu agencije i ime agencije koje će se nalazili van widgeta i backlinkovati ka unetoj web adresi vaše agencije.
 • Za svaki Hotel widget možete izabrati da li da se elementi prikazju horizontalno, vertikalno ili da samo prikazjuju tabelu sa terminima bez dodatnih informacija.
 • Prilikom određivanja izgleda widgeta postoje već nekoliko predefinisinih izgleda koje možete izabrati i na taj način prilagoditi izgled bez bilo kakvih dodatnih podešavanja.
  Ukoliko želite da dodatno promenite izgled widgeta postoje dve opcije, "Basic" koja vam omogućuje da promenite samo neke od osnovnih stavki izgleda widgeta i "Advanced" koja vam omogućuje da promenite svaku karakteristiku widgeta.
 • Sve promene koje izvršite vam se automatski prikazuju sa desne strane na pregledu dodatka.
 • Nakon što podesite željeni izgled widgeta klikom na dugme "Potvrdi" sačuvajte sve izmene, i widget koji ste kreirali će se pojaviti u tabeli lista widgeta i klikom na dugme "Preuzmite kod" kopirajte kod koji kopirajte na stranicu sajta gde želite da se widget prikazuje i sve je spremno da klijenti mogu sami da kreiraju upite direktno sa web sajta.

 


Kada ste postavili widget na sajt on je dostupan svim posetiocima da direktno sa njega šalju upite za željeni termin. Svaki poslat upit se prosleđuje vašoj agenciji unutar ETM servisa. U svakom trenutku vi možete da pristupite tim upitima, kontaktirate klijenta i kreirate aranžman ili rezervaciju u zavisnoti od njegovih želja.

 • Kliknite na ikonicu na glavnom meniju "Podešavanja", tab "Rezervacije" zatim pod tab "Upiti". Prikazaće vam se tabela sa svim upitima poslatim sa widgeta koji predstavljaju vaše kapacitete.
 • Za svaki upit predviđeno je da korisnik unese samo osnovne podatke na koje vaš agent može da ga kontaktira i dogovori i potvrdi željeni aranžman, da ne bi došlo do kreiranja aranžmana sa lažnih upita.
 • Pored svakog upita nalaze se ikonice koje vam omogućuju da kreirate aranžman, automatski vas vodi na kreiranje aranžmana za termin i vilu za koju je upit poslat, gde dalje standardno kreirate aranžman, omogućuje da kreirate rezervaciju, automatski vam na "semaforu" kreira rezervaciju i zauzima konkretan termin sa upita u naredna 24 sata, i omogućuje vam da odbacite upit ukoliko klijent odustane ili se potvrdi da su podaci klijenta lažni.

 


Vrlo lako možete promeniti vaše ime kao korisnika i lozinku, klikom na strelicu u gornjem desnom uglu pored imena korisnika, otvara vam se meni gde klikom na dugme "Izmeni nalog" prikazuje vam se stranica za izmenu  naloga.

Možete da promenite ime i prezime kao i jezik servisa. Klikom na dugme "Ažuriranje" potvrđujete ove izmene.

Lozinku možete promeniti tako što u polje "Stara lozinka" unesete postojeću lozinku i u polja "Nova lozinka" i "Ponovite lozinku" upišite novu lozinku i klikom na dugme "Ažurirajte lozinku" potvrđujete izmenu lozinke.


Ukoliko prilikom prvog logovanja na naš ETM servis ne vidite raspoložive kapacitete ni jednog organizatora putovanja a povezani ste sa nekim od njih to je zato što svaki organizator putovanja nakon povezivanja mora da odobri vidljivost svojih kapaciteta svom subagentu, nakon što vam vaš organizator putovanja to obezbedi kapaciteti će vam biti prikazani.

Prilikom prvog pristupa servisu takođe morate uneti podatke o vašoj agenciji kako bi na svim dokumentima bili prikazani odgovarajući podaci i kako bi ostale agencije mogle da komuniciraju sa vama putem ETM servisa.

 • Na glavnom meniju izaberijte ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Podešavanja" i podtab "Profil kompanije". Otvoriće vam se forma gde je potrebno da unesete sve podatke o vašoj agenciji . U zavisnosti od toga koliko podatka je unešeno prilikom kreiranja vaše agencije ovde možete već videte neke podatke, sve podatke proverite i unesite one koje nedostaju.
 • Naziv, PIB i Matični broj su obavezna polja i njih morate uneti, sva ostala polja su opciona ali su poželjna da budu unešena, prvenstveno brojevi telefona i email adresa koja kasnije služi za povezivanje i komunikaciju sa drugim agencijama putem ETM servisa.
 • Takođe ovde definišete i koliko procenata iznosi avans prilikom kreiranja aranžmana tj. koliko procenata od ukupne cene je potrebno da se plati u roku od 3 dana i koliko maksimalno dana pre početka aranžmana on treba u celosti da bude isplaćen.
 • I na kraju vrlo bitna stavka je da unesete vaš logo ili memorandum kako bi prilikom štampanja svih dokumenata vaš logo bio ispravno prikazan na samim dokumentima.


Nakon što vam je vaš organizator putovanja obezbedio uvid u raspoloživost svojih kapaciteta, odbirom grada i željene vile i klikom na bilo koji slobodan termin omogućeno vam je da direktno kreirate aranžman ili predrezervaciju.

Svim subagentima se prikazuje takozvani "zbijeni semafor"  što znači da unutar jedne vile sve sobe istih karakteristika se prikazuju kao jedna i termin tih soba neće postati zauzet (crven) sve dok je i poslednja soba u tom teerminu ne bude zauzeta.
Ovo znači da kada kliknete na slobodan termin i kreirate aranžman ukoliko termin ne postane crven za taj termin postoji i dalje dostupnih soba istih karakteristika. Detaljnije objašnjenje kreirainja aranžmana pogledajte na stranici Kreiranje aranžmana.

Da bi pristupili svim vašim kreiranim ugovorima potrebno je da glavnom meniju izaberete ikonicu "Rezervacije" zatim podtab "Ugovori".  Ovde će vam se prikazati svi ugovori koje ste vi kreirali.

 • Klikom na ikonicu "Izmeni" pristupate željenom ugovoru.
 • Pojavljuje vam se novi prozor gde možete da izmenite aranžman, takođe odabirom taba u gornjem uglu "Zaduženja i plaćanja" unosite uplate za taj aranžman, što vam je detaljnije objašnjeno na stranici Unos uplata.
 • Pristupom tabu "Dokumenti" možete pregledati dokumenta i generisati nova  i vrlo lako ih odštamapti ili pretvoriti u PDF format.

Da biste stornirali aranžman potrebno je da imate posebnu dozvolu koju vam dodeljuje organizator.

 

Ukoliko želite da dokumentima koja se generišu prilikom kreiranja bilo kog aranžmana dodate tekst koji odgovara vašoj agenciji možete to vrlo lako uraditi. Izaberite na glavnom meniju "Podešavanja" zatim tab "Podešavanja" i podtab "Šabloni dokumenata".

Otvara vam se nova strana gde su vam izlistani tekstovi svih šablona koje ste do sada kreirali. Klikom na dugme "Dodaj šablon" otvara vam se novi prozor u kome birate za koji dokument želite da napišete tekst. Za svaki dokument možete da kreirate samo jedan tekstualni šablon.

Ukoliko želite da se unutar teksta koji pišete automatski povlače informacije kao na primer ime vaše agencije, ime agencije organizatora putovanja ili neke ostale promenljive koje su ponuđene, dovoljno je da samo unutar teksta koji pišete ubacite tag koji je napisan iznad polja za unos teksta (npr. @agency_name).

Kada napišete tekst kliknite dugme "Sačuvaj" i tekst koji ste napisali prikazivaće se na svakom dokumentu tog tipa. Kada pristupite samom dokumentu klikom na dodati tekst možete menjati tekst samo za konkretno taj dokument kojem ste pristupili i izmeniti ga. U ovom slučaju tagovi neće raditi.

Na osnovu kreiranih aranžmana unutar servisa ETM vam automatski generiše rooming i transportne liste. Na glavnom meniju izaberite "Podešavanja" zatim tab "Liste".

Generisanje transportnih listi i rooming listi funkcioniše na isti način, razlika je u prikazanim podacima. Za svaku listu postoje tabovi koji vam omogućavaju da izaberete koji putnici da se prikazjuju.

 • Agencija - prikazuje putnike i objekte iz ugovora koje su kreirale agencije.
 • Agencija i subagencija -  prikazuje putnike i objekte iz svih ugovora koji kreirane unutar vaše agencije i vaših subagencija.
 • Subagencija - prikazuje objekte i putnike ugovora koje su kreirale vaše subagncije.
 • Organizator - prikazuju objekte i putnike ugovora koje su kreirale vaši organizatori putovanja.

Klikom na "Rooming liste" prikazuju vam se izlistani svi objekti i datumi polazaka.
Klikom na bilo koji objekat prikazuju vam se svi putnici koji odsedaju u tom objektu počev od datuma koji ste izabrali.
Ukoliko kliknete na datum prikazaće vam se svi putnici koji odsedaju u svim vašim objektima od tog izabranog datuma.
Ukoliko uneste konkretan datum od-do, za prikazivanje listi prikazaće vam se samo putnici koji odsedaju u svim objektima tačno u izabranom intervalu datuma.

Za svaku listu možete izabrati dodatna polja koja će vam se prikazati na listi, takođe možete i ukloniti polja koja smatrate da nisu potrebna. Kada izaberete listu za željeni datum ili željeni objekat možete je odštampati ili prebaciti u pdf format klikom na dugme u gornjem desnom uglu.

U gornjem desnom meniju iznad semaforskog prikaza kapaciteta u polje Pretraga unesete ime ili prezime klijenta ili broj ugovora i klikom na lupu filtrirate traženi podatak. Na ovaj način brzo dolazite do ugovora za traženog klijenta. Klikom na broj ugovora lako pristupate aranžmanu, opcijama za plaćanje i dokumentima. Klijenti ne čekaju a vaš rad je olakšan i ubrzan.

Klikom na filter pored polja za pretragu otvara se mogućnost da filtrirate samo one kapacitete koji vas interesuju po parametrima koje sami opredelite. Izaberete željeni mesec, unesete tip smeštaja koji vam odgovara a koji dodajete na zeleni plus i birate od kog organizatora pretražujete kapacitete.