Remember me?

Povezivanje sa drugim agencijama

Nakon što pristupite ETM servisu vaša agencija može da kontroliše konekciju sa drugim agencijama unutar ETM servisa.

Napomena: ETM podrazumeva da sa svakom agencijom sa kojom ste se povezali unutar ETM sistema imate sklopljen ugovor o subagentri.

Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Partnerstvo" , gde vam se otvarju nova tri podtaba.

 • Subagenti - na ovoj stranici upravljate konekcijom sa vašim subagencijama, prikazuju vam se tri stvake: Aktivni, Nepovezani i Na čekanju.
  Tab "Aktivni" prikazuje sve subagencije sa kojima je vaša agencija povezana u sistemu. Klikom na neku od agencija otvara vam se novi prozor koji vam omogućava podešavanja prema željenoj agenciji, detaljnije o ovim podešavanjim možete pročitati na stranici Dodeljivanje kapaciteta subagencijama.
  Tab "Nepovezani" vam prikazuje sve ostale agencije u sistemu koje nisu vaš subagent, ovde vam se takođe omogućuje da pozovete te agencije da postanu vaš subagent. Ukoliko ih pozovete njima se šalje mail sa porukom da želite da ta agencija postane vaš subagent i preko ETM servisa bude u mogućnosti da prodaju vaše kapacitete. Pored agencija ovde možete da pozovete i marketere koji su u sistemu kako bi mogli da promovišu vaše ponude na različitim portalima.
  Nakon što nepovezane agencije pozovete one se premeštaju i možete ih videti pod tabom "Na čekanju". Kada agencija koju ste pozvali prihvati vaš poziv briše se i ove liste i prelazi u aktivne subagente.
  Svakoj novoj agenciji morate dodeliti pravo da vidi vaše kapacitete.
 • Superagenti -  Kao i sa subagentima ovaj tab prikazuje superagente, tj. organizatore putovanja koji se nalaze u sistemu.
  Tab "Aktivni" prikazuje sve agencije sa kojima ste već povezani, kojima ste vi subagent. Klikom na neku od agencija prikazuju vam se svi ugovori koje ste do sada kreirali za tu agenciju.
  Tab "Nepovezani " vam prikazuje sve ostale agencije u sistemu koje nisu vaš superagent, ovde vam se takođe omogućuje da pozovete te agencije da postanu vaš superagent. Ukoliko ih pozovete njima se šalje mail koji ih poziva da se povežete putem ETM servisa i omoguće vam da prodajte njihove kapacitete.
  Nakon što nepovezane agencije pozovete one se premeštaju i možete ih videti pod tabom "Na čekanju". Kada agencija koju ste pozvali prihvati vaš poziv briše se i ove liste i prelazi u aktivne superagente.
 • Spoljni subagenti - Ova stranica vam omogućava da vi uneste agencije koje su vaši subagenti a koji nisu unutar ETM sistema. Prilikom kreiranja ugovora u polju "Ko plaća" birate "Spoljna agencija" i odaberete spoljnu agenciju. Kada ih unesete, vi ste u mogućnosti da kreirate ugovore za termine koje su te agencije prodale za vas i na taj način imate uvid u sve vaše ugovore, čak i one koje su kreirale agencije koje nisu u sistemu.
  Takođe možete pozvati spolje agencije da pristupe ETM servisu i na taj način unaprede i olakšaju i vaše i svoje poslovanje.

Comments are closed.