Remember me?

Generisanje dokumenata

Omogućena je automatska izrada svih dokumenta koji se pojavljuju unutar jedne agencije. Sva dokumenta se nalaze na jednom mestu, lako ih je pronaći i pretražiti, jednim klikom moguće ih je poslati na željeni mail, konvertovati u pdf format ili odštampati.

Automatizovana izrada ugovora, računa, predračuna, rezervacija i najava rezervacija.

Generisanje vaučera, uplatnica avansnih računa, invoice, preinvoice računa.

Prkiaz svih dokumenata      Prikaz generisanog dokumenta

Izrada booking i rooming listi.

Generisanje transportne liste

Globalna pretraga omogućuje efikasno pretraživanje svih kreiranih ugovora po bilo kom ulaznom parametru i lak pristup bilo kom dokumentu vezanom za taj ugovor.

Pretraga dokumenata

Comments are closed.