Remember me?

Izveštaji i statistika

Izveštaji vam omogućuju da imate veoma detaljan uvid u poslovanje vaše agencije po različitim parametrima.

ETM servis je prilagodljiv i ukoliko vaša agencija ima zahtev za generisanje neke vrste izveštaja koju servis trenutno ne sadrži vrlo lako se ti izveštaji mogu obezbediti vašoj agenciji.

Izveštaj kreiranih ugovora po agencijama

Izveštaj ugovora po agencijma

Broj rezervacija po vremenskom periodu
Prihod po vremenskom periodu
Vrednost  aranžmana konkretnih destinacija, objekata, soba

Comments are closed.