Remember me?

Kontrola finansija

Servis vam omogućuje praćenje svih uplata i isplata vaše agencije, podržava sve vrste plaćanja i pruža detaljan uvid u plaćanja.

Pregled svih uplata na nivou agencije (ukupna suma po ugovorima, ukupna uplaćena suma, ukupna razlika), pregled po tipu uplate (gotovina, ček, administrativna zabrana).

Pregled svih uplata na nivou agencije   Prikaz svih uplata

Spisak svih dugovanja prema vašoj agenciji, spisak dugovanja svih klijenata, spisak avansnih dugovanja, spisak dugovanja vaših subagenata, sva dugovanja se mogu lako pretražiti. 
Omogućeno je praćenje stanja čekova i plaćanja putem administrativne zabrane, mogućnost promene statusa (na čekanju, pušten, prošao), automatska izrada i štampanje specifikacija čekova.

cashbox_cheque

Stroniranje - Prikazuje sve stornirane ugovore, kao i dugove prema klijentu ili agenciji koji su nastali prilikom storniranja ugovora. 
Ukoliko je vaša agencija u sistemu računanja PDV-a ETM servis vam takođe omogućuje lako računanje PDV-a i uključivanje PDV-a u sve vaše cene i usluge.

 

Comments are closed.