Remember me?

Povećana prodaja

Easy Travel Manager (ETM) je osmišljen, pre svega, kao alat za povećanje prodaje i efikasnog internet marketinga Vaše ponude smeštajnih kapaciteta.

ETM omogućava da Vaš web sajt, koji je idealan alat za prezentaciju, postane efikasan alat za prodaju i povećanje konverzije postojećih posetilaca u klijente.

wigdet na sajtu

Korišćenjem sistema dobijate trenutni pristup mreži posredničkih turističkih agencija, tj. stotinama subagenata i internet marketera koji mogu odmah, direktno preko našeg web servisa, prodavati Vaše ponude bez potrebe da za svaku prodaju kontaktiraju Vas kao organizatora putovanja čime se ostvaruje znatna ušteda vašeg vremena.

povezivanje subagenata

Ovo je jedini softver koji omogućava tabelarni (semaforski) prikaz svih raspoloživih kapaciteta što olakšava agentu prodaje da potencijalnom klijentu ponudi raspoložive kapacitete.

Takođe vaši subagenti mogu da vide vaše ponude pomoću grafičkog prikaza ali vi u potpunosti kontrolišete koje ponude i na koji način će biti prikazane drugim agencijama. Vaša sigurnost je maksimalna, subagentima je prikazan takozvani zbijeni semafor i na taj način niko osim vaše agencije nema uvid koliko je aranžmana prodato a koliko je slobodno. A vaša agencija dobija svu statistiku o aranžmanima koje su kreirali vaši subagenti.

Zbijeni semafor

Comments are closed.