Remember me?

Grafički prikaz – “semafor”

Easy Travel Manager je trenutno jedini softver za turističke agencije koji nudi grafički prikaz zauzetosti kapaciteta u realnom vremenu organizovan po danu, takozvani “Semafor”. Semafor omogućava tabelarni (semaforski) prikaz svih raspoloživih kapaciteta što olakšava agentu prodaje da potencijalnom klijentu, omogućuje prikaz vašim sub agencijama da imaju direktan uvid u vaše kapacitete i da sami direktno kreiraju aranžmane, ovim je znatno skraćeno i olakšano kreiranje partnerskih aranžmana, servis sve odradjuje za vas.

Pošto imate sve aranžmane grafički prikazane veoma je lako pronaći odgovarajuće slobodne aranžmane i pronalažanje postojećih kako bi promenili neke informacije , uneli uplate, odštampali potreban dokument za željeni aranžman.

Prikaz praznog semafora

Pored kreiranja aranžmana omogućeno je kreiranje pred rezervacija, ugovora na 24 sata, i blanko ugovora.

Easy Travel Manager sprečava overbooking, ukoliko bilo koji vaš agent ili agent agencije posrednika kreira određeni aranžman u toku tog procesa ni jedan drugi agent ne može da pristupi tom istom aranžmanu. Onemogućeno je pravljenje neiskoristivih rupa između aranžmana osim ukoliko vi kao organizator to ne dozvolite.

Prikaz popunjenog semafora

 

Za grafički prikaz na smaforu postoji filter koji vam omogućuje da veoma jednostavno podesite koje ponude će se prikazivati i tako lakše i brže snalazite i dodjete do željene ponude. Možete birati za koji mesec, koji tip sobe i ponude koje agencije će biti prikazane na “semaforu”.

Grafički prikaz sa filterom

Comments are closed.