Remember me?

Inicijalni unos

Prilikom prvog pristupa ETM servisu podaci o vašoj agneciji su unešeni i vaši podaci kao korisnika,  pre nego što se krene sa prodajom aranžmana potrebno je da odraditi još nekoliko inicijalnih unosa:

  • Na glavnom meniju izaberite ikonicu "Podešavanja" zatim u pod meniju izaberite tab "Podešavanja - Vremenska zona" i postavite odgovarajuću vremensku zonu.
  • Na istom meniju podešavanja izaberite tab "Podešavanja - Banke" i unesite imena i račune svih banaka sa kojima vaša agencija sarađuje.
  • Zatim izaberite tab "Podešavanja - Predstavnici" i unesite imena i kontakt podatke vaših predstavnika u turističkim destinacijma vaše agencije.
  • Nakon ovih koraka možete da unosite vaše destinacije i objekte unutar destinacija. U glavnom meniju klikom na ikonicu "Semafor", zatim klikom na zeleno dugme u donjem levom uglu "Dodaj hotel" otvara vam se prozor u kome unosite informacije o destinaciji, termine za tu destinaciju i podateke o prvom objektu u toj destinaciji, ovde možete i dodati željene slike objekata i da odaberete kojim agencijama dajete dozvolu da prodaju ponude tog objekta.
  • Nakon unosa svake nove destinacije potrebno je da uneste cene prevoza za tu destinaciju. U glavnom meniju klikom na ikonicu "Podešavanja" zatim tab "Podešavanja - Cene prevoza" dobijate polja za unos cena prevoza. Dodajte zonu polaska prevoza i zatim unesite cene za sve nove destinacije koje ste uneli, svaka nova destinacija se automatski prikazuje u tabeli vi treba samo da unesete cene za zone iz koji postoji prevoz do konkretne destinacije.

No Comments Yet.

Leave a comment